Predictive Mobility > Airports database > Airports in Africa > Togo

Airports in Togo

NameIATAICAOCityTime zoneElevationLon/lat
Kolokope AirportDXKDXKPKolokope180m7.8,1.283425
Sansanne-Mango AirportDXMDXMGSansanne140m10.366667,0.466388
Lome AirportLFWDXXXLome22m6.16555555556,1.25388888889
Niamtougou AirportLRLDXNGNiamtougou462m9.76722222222,1.09111111111